Over Mij

Mijn naam is Nathalie Constantinesco, ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (2012) en heb daarna mijn Master SEN (special educational needs) gehaald aan Fontys Hogescholen (2014).

Kort gezegd begeleid en ondersteun ik kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en andere opvoeders bij verschillende problemen waar zij tegen aan lopen en doe ik didactisch, sociaal-emotioneel en neuropsychologisch onderzoek. Hierbij valt onder andere te denken aan gedragsproblemen (bijvoorbeeld ADHD, autisme, agressie of depressie), leerproblemen (dyslexie en dyscalculie) intelligentieonderzoek, onzekerheid en beperkte sociale vaardigheden.

Daarnaast bied ik ondersteuning bij schoolse zaken zoals dyslexie-begeleiding, het beter laten begrijpen van de leerstof op school (zowel de basisschool als de middelbare school), het vinden van een juiste methode om de stof te kunnen leren en het aanleren van een methode om proefwerkvragen of examenvragen aan te pakken.

Op de basisschool bied ik vooral ondersteuning bij de vakken rekenen, spellen en lezen. Op de middelbare school is inhoudelijke hulp voor alle vakken mogelijk, evenals huiswerkbegeleiding.