Wat doe ik?

Als orthopedagoog houd ik me met heel verschillende dingen bezig. Zo heb ik veel afwisseling in het werken met kinderen, ouders en andere betrokkenen maar ook inhoudelijk varieert mijn werk erg. Globaal gezegd kan ik mijn werk verdelen in bijles, orthodidactiek (Remedial Teaching), begeleiding en het afnemen van psychodiagnostische testen. De term bijles is bij vrijwel iedereen bekend. Over het algemeen ondersteun ik een leerling een aantal keer of aantal weken bij een vak dat hij of zij moeilijk vindt. Vaak gaat het dan om een bepaald hoofdstuk of een onderwerp dat op dat moment op school behandeld wordt.

Orthodidactiek (Remedial Teaching) daarentegen duurt aanzienlijk langer. Hierbij mist de leerling vaak (een deel) van de basiskennis en/of -vaardigheden. Ik ga samen met de leerling op zoek naar de oorzaak van het probleem en vanaf daar werken we terug naar de lesstof die op dit moment van belang is. Door de basis aan te pakken voorkom je dat op een later moment opnieuw problemen ontstaan.Orthodidactiek is meestal erg geschikt voor lees-, taal- en rekenproblemen maar kan ook prima worden toegepast bij kennisvakken.

Orthodidactiek kan er ook uit bestaan dat ik een leerling een voor hem of haar prettige en effectieve manier van studeren aanleer. Het geven van begeleiding is eveneens erg divers. Ik ben bezig met de opvoeding in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat ik me bezig houd met vragen die ouders of andere opvoeders hebben, maar ook met de kinderen en jongeren zelf.

Wanneer ik met kinderen en jongeren werk gaat het vaak om de vraag hoe ze hun gedrag zelf inschatten en of ze vinden dat er misschien iets moet veranderen. Van daaruit gaan we samen kijken hoe dat kan en wat voor iedereen een wenselijke situatie is. Een ander vaak terugkerend element in het geven van begeleiding is het bijdragen aan zelfredzaamheid van kinderen en jongeren. Dit kan gaan om het plannen en uitvoeren van schoolwerk maar het kan ook betekenen dat we samen kijken naar vriendschappen en andere sociale relaties en hoe daar invulling aan te geven. Begeleiding is zowel particulier als vanuit een PGB mogelijk. Tot slot voer ik psychodiagnostisch onderzoek uit. Hierbij kijk ik naar de combinatie van neuropsychologisch functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en het intelligentieniveau en hoe zich dat uit in de dagelijkse situaties. Daarnaast doe ik specifiek onderzoek naar bijvoorbeeld dyslexie.