Werkervaring

Sinds en tijdens mijn opleiding heb ik op diverse manieren relevante werkervaring opgedaan. Deze ervaringen hebben mij geholpen de inhoud van de opleiding beter aan de praktijk te kunnen koppelen. Andersom heeft mijn opleiding me een extra verdieping gebracht in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders.
Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik een aantal jaar als begeleider gewerkt bij een stichting die in de schoolvakantie een leuke activiteitenweek voor (jonge) kinderen organiseerde. Ik was hier verantwoordelijk voor een groep van ongeveer 10 kinderen in de basisschoolleeftijd. Door deze ervaring ben ik erachter gekomen welke richting ik in wilde met mijn studie. Gedurende mijn universitaire opleiding heb ik ruim een jaar gewerkt als begeleidster bij tussenschoolse opvang op een basisschool.

 Er werd van mij verwacht dat ik (meestal de kleuters) op een leuke manier kon bezig houden, er voor hen was bij probleempjes en daarnaast toezicht hield.
In mijn afstudeerjaar heb ik ruim negen maanden stage gelopen bij een particuliere orthopedagogische/psychologische praktijk. Ik heb hier zeer diverse werkzaamheden verricht zoals het uitvoeren van psychologisch onderzoek, intelligentie onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, het maken van uitgebreide rapportages, het begeleiden van (ouders van) kinderen en jongeren met leerproblemen en/of gedragsproblemen en het voeren van intake-, begeleidings- en adviesgesprekken. Mijn stage was zo goed bevallen dat ik hier nog steeds een aantal uren in de week werkzaam ben.

Gedurende mijn studie ben ik bijles gaan geven voor een organisatie die onderwijsondersteuning en bijlessen aanbiedt. Ik heb diverse leerlingen onder mijn hoede die naast problemen met de leerstof vaak ook persoonlijke problemen hebben (bijvoorbeeld ADHD, autisme of een eetstoornis). Ook dit werk doe ik met erg veel plezier. Het is een uitdaging om uit te zoeken hoe je iemand de beste leerstrategie kunt bijbrengen, rekening houdend met alle persoonlijke omstandigheden. Een heel andere kant van de werkzaamheden als orthopedagoog vind ik in mijn baan als persoonlijk begeleidster (trainer/speelster) van een meisje met een algemene ontwikkelingsachterstand (licht verstandelijk beperkt) en autisme. Ik begeleid haar in de thuissituatie volgens een vaste methode (borstel- en druk techniek en contact gericht spelen en leren). Opzet is om haar zoveel mogelijk uit te dagen in haar cognitieve, motorieke en sociale vaardigheden. Elke dag is anders waardoor ik me erg flexibel op moet stellen.

Tot slot ben ik nog werkzaam bij een stichting die logeeropvang aanbiedt voor kinderen met een PGB. Ik ga regelmatig mee met weekenden of midweken waarbij ik als begeleidster twee of drie kinderen onder mijn verantwoordelijkheid heb. Omdat je in een weekend alles meemaakt met de kinderen, en niet zoals in een deel van mijn werkzaamheden één of twee uur per keer, bouw ik een persoonlijke band met hen op. Ik maak hen mee in de leuke uren maar ook op momenten dat er grenzen gesteld moeten worden en ze grote behoefte hebben aan duidelijkheid en structuur. Het is een erg dynamische baan die me erg veel inzicht brengt in de gedragingen die bepaalde stoornissen met zich meebrengen.

Al met al kan ik zeggen dat ik op zeer diverse manieren ervaring opdoe in het werkveld van een orthopedagoog. Deze diversiteit vind ik ontzettend leuk en het houdt me scherp. Wat ik in mijn ene baan tegenkom of leer, kan ik direct toepassen op een ander vlak van de orthopedagogiek. Ik kijk er naar uit nog meer verschillende mensen, gedragingen, stoornissen, behandelmethoden en denkwijzen te leren kennen!